Oral Presentation HUPO 2019 - 18th Human Proteome Organization World Congress

Taiwan Cancer Proteogenomics Moonshot: Pathway to Next Generation Precision Medicine in Cancer (#83)

Yi-Ju Chen 1 , Theodoros I Roumeliotis 2 , Ya-Hsuan Chang 3 , Ching-Tai Chen 4 , Chia-Li Han 5 , Miao-Hsia Lin 1 , Ze-Shiang Lin 6 , Wei-Hung Chang 7 , Geeā€Chen Chang 8 9 , Kuen-Tyng Lin 1 , Yet-Ran Chen 7 , Ana I Robles 10 , Henry Rodriguez 10 , Jin-Shing Chen 11 , Sung-Liang Yu 6 , Ting-Yi Sung 4 , Jyoti S Choudhary 2 , Hsuan-Yu Chen 3 , Pan-Chyr Yang 12 , Yu-Ju Chen 1
 1. Institute of Chemistry, Academia Sinica, Nankang, Taipei, TAIWAN, Taiwan
 2. The Institute of Cancer Research, London, UK
 3. Institute of Statistical Science, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
 4. Institute of Information Science, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
 5. Master Program in Clinical Pharmacogenomics and Pharmacoproteomics, College of Pharmacy, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan
 6. School of Medical Technology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
 7. Agricultural Biotechnology Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
 8. Division of Chest Medicine, Department of Internal Medicine, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan
 9. Comprehensive Cancer Center, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan
 10. Office of Cancer Clinical Proteomics Research, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA
 11. Division of Thoracic Surgery, Department of Surgery, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan
 12. Center of Genomic Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

Combing proteomics with the long standing success of genomics, the new initiative of large-scale tissue proteogenomics demonstrated discovery to reveal new molecular subtypes of cancer in recent years. The different genetic background and environmental factors contribute to unique features of cancers in diversity of population, awaiting full delineation of genomic-to-proteomic network to identify the fundamental drivers and underlying mechanism. With the aim of accelerating the progress toward prevention, control and treatment for cancer, Taiwan joined the global effort of International Cancer Proteogenome Consortium (ICPC) to apply proteogenomics as a precision approach to delineate the connection of genomic abnormalities and protein alteration in individual cancer patient, which subsequently stimulates academia-government-industry collaboration to jointly map the pathway for next generation precision medicine for Taiwan/Asia cohort.

On the pilot study of early stage and never smoking lung adenocarcinoma (LUAD), the genomic landscape confirmed the distinct mutational profile of our cohort compared to previously reported studies. We observed gender-specific differences in driver and passenger mutations, which likely contribute to the disease heterogeneity and different clinical outcomes. We discovered mutation signatures predominantly associated with carcinogen as well as early onset females. Proteome subtypes highlight molecular differences that extend the classification beyond the level of clinical staging and genomic driver mutation, which signatures may provide clues on patient outcome and progression. Proteomics landscape also revealed the stage-specific progression signatures characterized by dramatic molecular reorganization at early stage to regulate cancer cell survival, migration and proliferation. Further validations by retrospective cohort not only supported the new molecular staging but also nominated biomarker candidates associated with the poor overall survival in patients. In summary, the integrated proteogenomics profile may provide molecular map for next generation precision medicine to address the unmet clinical need of NSCLC in Taiwan/Asia.