Hui-Yun Hwang HUPO 2019 - 18th Human Proteome Organization World Congress